fbpx

Warunki świadczenia usług Business Concierge Mrukwa LTD

Warunki świadczenia usług Business Concierge Mrukwa LTD

Data ostatniej aktualizacji: [data]

Prosimy o przeczytanie dokładnie poniższych warunków świadczenia usług przed skorzystaniem z usług Business Concierge Mrukwa LTD. Korzystając z naszych usług, akceptujesz niniejsze warunki.

1. Opis usług

1.1. Business Concierge Mrukwa LTD świadczy usługi związane z pozyskiwaniem finansowania, tworzeniem profesjonalnych biznesplanów na potrzeby inwestycyjne oraz mentoringiem biznesowym.

1.2. Nasze usługi obejmują doradztwo, analizę potrzeb klienta, opracowywanie planów działania oraz wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania.

2. Warunki korzystania

2.1. Aby skorzystać z naszych usług, klient zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów wymaganych do świadczenia usług.

2.2. Klient ponosi odpowiedzialność za zapewnienie prawdziwości i kompletności dostarczonych informacji.

2.3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz zasad etyki biznesowej.

3. Płatności

3.1. Warunki płatności są uzgadniane indywidualnie z klientem i określone w umowie lub wycenie usług.

3.2. Business Concierge Mrukwa LTD zastrzega sobie prawo do zmiany stawek i warunków płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

4.1. Business Concierge Mrukwa LTD nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania klienta lub osób trzecich.

4.2. Nasza odpowiedzialność ogranicza się do wartości opłaconych przez klienta za świadczone usługi.

5. Ochrona danych

5.1. Business Concierge Mrukwa LTD dba o ochronę danych osobowych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Dane osobowe klientów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

6. Zmiany w warunkach świadczenia usług

6.1. Business Concierge Mrukwa LTD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie. Aktualizacje będą publikowane na naszej stronie internetowej.

7. Kontakt

7.1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących warunków świadczenia usług prosimy o kontakt pod adresem [adres e-mail] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za korzystanie z usług Business Concierge Mrukwa LTD.