fbpx

KTO MOŻE APLIKOWAĆ O FINANSOWANIE TYPU STARTUP?

Kto Może Aplikować O Finansowanie StartUp?

  
 • Wiek 18+ 
 • UK resident – status osoby osiedlonej (settled or pre-settled status) 
 • Nowy biznes lub istniejący biznes (max. do 36 miesięcy od pierwszej sprzedaży) 
 • Biznes w UK 
 • Prawo do pracy w UK – status osoby osiedlonej (settled or pre-settled status) 
 • Biznes model zgodny z kryteriami banku 
 • Pozytywny wynik credit check 
 • Wypłacalność

   

 

Pozyskanie finansowania w ramach StartUp do £25,000 na osobę (z maksymalnie 4 osobami, co łącznie daje możliwość aplikacji o £100,000 na jedno przedsiębiorstwo) stwarza fascynującą szansę dla przyszłych przedsiębiorców. Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, przy ustalonej, niezmiennej stopie procentowej, która aktualnie wynosi 6%. 

Obecnie, każdy kandydat składający wniosek o finansowanie dla swojej firmy powinien dostarczyć trzymiesięczne wyciągi z konta osobistego. Jednakże, wyjątkowo istotne jest skupienie się na wydatkach, a nie przychodach. Bank nie tylko analizuje, ile mamy dostępnych środków, ale również interesuje się naszymi zobowiązaniami finansowymi. To podejście pozwala zrozumieć, jakie konkretne środki będziemy mogli przeznaczyć na spłatę kredytu, nawet w przypadku, gdy nasz plan biznesowy ‘nie wyjdzie’ zgodnie z założeniami. Dlatego tak ważne jest dostarczenie danych na temat wydatków – chodzi o to, by w przyszłości móc udowodnić kredytodawcy naszą zdolność do spłaty kredytu. 

Banki przyjmują założenie, że nasze wydatki nie ulegną znaczącej zmianie, tym samym my nie obniżymy standardu swojego życia. Oznacza to, że będziemy nadal wydawać podobną sumę – na przykład £2,000 miesięcznie, a do tego musimy dodać dodatkowe 5% na nieprzewidziane okoliczności np. wzrost cen, które mogą spowodować, że nasze wydatki wzrosną. W efekcie, do tej sumy £2,000 dodamy £100 (5% z £2,000), a także ratę kredytu (około £500). Całą tę kwotę, która w tym przypadku wynosi £2,600, musimy udowodnić, że możemy pokryć. To właśnie na bazie naszych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i CV, musimy wykazać, że jesteśmy w stanie podjąć pracę, która pozwoli nam utrzymać ten poziom wydatków. 

Niebagatelne jest tutaj tworzenie tzw. Planu B, czyli planu awaryjnego (Contingency Plan). Chodzi o udowodnienie, że w razie niespodziewanych trudności mamy alternatywne źródło dochodu, które pozwoli nam spłacać kredyt bez konieczności obniżenia naszego dotychczasowego standardu życia. Aktualne CV jest kluczowym dokumentem w procesie aplikacji. To właśnie na podstawie naszych kwalifikacji, umiejętności i doświadczeniu zawodowego, bazując na naszym CV, bank oceni jaką pracę możemy podjąć, aby sprostać spłacie kredytu, gdyby nasza działalność biznesowa okazała się mniej zyskowna. Tworzenie Planu B, gwarantuje nam dodatkowe źródło dochodu i jest kluczowym elementem całego procesu aplikacyjnego. 

Warto zaznaczyć, że każdy, kto decyduje się na taki rodzaj finansowania, musi na wstępie wykazać swoją zdolność kredytową. Oznacza to, że wydatki muszą być w zgodzie z przeciętnymi dochodami/zarobkami w danym zawodzie w Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak nasze źródło dochodu to prowadzony biznes, to wymagane jest udokumentowanie stałych dochodów na poziomie, w tym przypadku, £2,600. To właśnie taki dowód zdolności kredytowej staje się istotny dla procesu starania się o wsparcie finansowe. 

Podsumowując, starając się o finansowanie w ramach StartUp, warto skupić się na utrzymaniu wydatków na jak najniższym poziomie i udokumentować swoją zdolność kredytową. To nie tylko gwarancja udanej aplikacji, ale również kluczowy element osiągnięcia stabilności finansowej w trakcie rozwoju biznesu. 

 

W jaki sposób przygotować się do aplikacji StartUp – jakie są potrzebne dokumenty?  

 • wypłacalność – konto osobiste – 3 ostatnie wyciągi z konta bankowego 
 • Biznesplan 
 • Roczne prognozy finansowe 
 • Dokumentacja wspierająca aplikację 

 

Generowanie bankowych wyciągów (bank statements) jest procesem dość prostym. Wystarczy zadać krótkie pytanie w wyszukiwarce Google, aby znaleźć instrukcje na stronie swojego banku. Wiele banków udostępnia szczegółowe instrukcje lub nawet wideo-tutoriale na ten temat. Wyciągi z konta powinny być dostarczone w formacie PDF i ważne jest, aby obejmowały trzy pełne miesiące. Optymalnie, mogą one obejmować okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca lub np. od 15-go do 14-go dnia miesiąca, co ułatwia późniejsze obliczenia (ważne, żeby daty/dni na wyciągach nie były zdublowane jak np. od 15-go lutego do 14-go marca i od 14-go marca do 15-go kwietnia itd.) 

Podczas przygotowywania wyciągów, pamiętajmy o uwzględnieniu wszystkich kont osobistych, które są widoczne na koncie głównym (transakcje in/out). Te konta, których używamy, mają wpływ na naszą zdolność kredytową. Również może być wymagany raport kredytowy, w którym widoczne są informacje dotyczące naszych osobistych kont, otwartych na przestrzeni lat. To istotne, gdyż wyciągi te będą decydować o naszej wypłacalności. 

Jeśli korzystamy z konta osobistego do celów biznesowych, koniecznie zaznaczmy wydatki biznesowe. Oznaczenie tych transakcji jako biznesowe ma duże znaczenie. Warto to zrobić poprzez wydrukowanie wyciągów i i zaznaczenie ołówkiem literki B (biznes) lub możemy edytować wyciąg i zaznaczyć te transakcje innym kolorem. Dzięki temu możemy odliczyć te transakcje od wydatków osobistych, co wpłynie na balans naszej wypłacalności. Pamiętajmy, że tylko osobiste wydatki są brane pod uwagę w procesie oceny zdolności kredytowej. 

Można również zaznaczyć transakcje jednorazowe, czyli takie, które pojawiają się sporadycznie i są związane z większymi wydatkami. Przykłady to sytuacje, gdy musimy pokryć nieoczekiwane koszty, takie jak naprawa uszkodzonego sprzęgła, wakacyjny wyjazd, zakup biletów lotniczych czy prywatny zabieg medyczny. Kluczowe jest to, że tego rodzaju transakcje nie występują regularnie przez okres trzech miesięcy, a faktycznie dotyczą pojedynczych, większych wydatków, takich jak kilkusetfuntowe kwoty.  

 • Transakcje jednorazowe to takie, które nie występują cyklicznie i nie mają wpływu na naszą zdolność do regularnej spłaty zobowiązań finansowych.  
 • Transakcje jednorazowe to często wydatki, które nie są częścią naszego typowego budżetu, ale mogą pojawić się w wyniku nieprzewidzianych okoliczności lub planów. 

Warto o tym pamiętać, gdy przygotowujemy dokumentację do banku w celu oceny naszej zdolności kredytowej. Oczywiście, utrzymanie równowagi między stałymi, codziennymi wydatkami a okazjonalnymi większymi wydatkami jest istotne dla osiągnięcia zdrowej kondycji finansowej. 

 

Zespół Business Concierge MRUKWA Ltd życzy skutecznych i efektywnych decyzji biznesowych🤝 

 

Zapraszamy do Współpracy. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *